| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zo ze dne 28.6.2006

                                                                                                                Č.5

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 28.6.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

   ( 1 ) hospodaření Vak JčK za rok 2005 Obec souhlasí s přeloženým vypořádáním ./6pro/  

      

Zastupitelstvo obce schválilo:

  

   ( 1 ) změnu rozpočtu na rok 2006/1.rozpočtové opatření ve výši 340.454,-Kč proti navrhovanému rozpočtu/dle přílohy/ 6pro

   ( 2 ) doplnění změny územního plánu o p.p.č. 43/1,188/4,326/1,25/3 plus vypustit nadbytečné inženýrské sítě. /6pro/

   ( 3 ) a projednalo závěrečný účet za rok 2005 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005  Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko –bez výhrad /6pro/

       

 

      

 

Starosta obce  informoval ZO o činnostech od posledního zasedání ZO

   

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 1.7.2006

Č.j.

Svěšeno:15.7.2006

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ