| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2015  
rozpočet na rok 2015Příjmy

daň z příjmů fyz.osob

1111
14000

daň z příjmů fyz.osob ze sam. Výd. Činn.

1112
5000

daň z příjmů práv.osob

1121
180000

daň z příjmů práv.osob za obce

1122
180000

Daň z přidané hodnoty

1211
340000

poplatek ze psů

1341
1000

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1342
130000

poplatek z ubytovací kapacity

1345
80000

odvod z loterií a podobných her kromě výh.

1351
3000

správní poplatky

1361
500

daň z nemovitých věcí

1511
100000

neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy stát.roz.

4111
200000

neinves.příj.transef.ze st.roz.v rámci souh.dot.

4112
54400
záj.činnost
příjmy z poskytování služeb a výrobků
3421
2111
60000

přijaté nekapitálové přísp.a náhrady
3421
2324
43000
nakl.s odpady
příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
2111
70000
reg.a míst.správa
příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2111
200000

příjmy z pronájmu pozemků
6171
2131
1000

příjmy z pronájmu ostatních nemvitostí a jej.částí
6171
2132
270000

příjmy z pronájmu movitých věcí
6171
2133
100000

příjmy z pronájmu majetku j.n.
6171
2139
5000

příjmy z prodeje pozemků
6171
3111
5000
obecné příjmy
příjmy z úroků
6310
2141
1000

kurzové rozdíly v příjmech
6310
2143
40000


Celkem2082900
výdaje
silnice
nákup ostatních služeb
2212
5169
10000
pitná voda
platba daní a poplatků krajům ,obcím a st. Fon.
2310
5365
57600
odvádění a čištění
nákup ostatních služeb
2321
5169
20000
odpadních vod
oprava a udržování
2321
5171
20000
záj.činnost a rekreace
nákup materiálu jinde nezařazených
3421
5139
10000

nákup ostatních služeb
3421
5169
20000
Komu. služby
nákup ostatních služeb
3612
5169
50000

elektrická energie
3631
5154
75000

opravy a udržování
3631
5171
30000

ostaní nákup dlouhodobého majetku
3635
6119
50000
nakládání s odpady
nákup ostaních služeb
3722
5169
70000
ochrana přírody
nákup materiálu jinde nezařazených
3745
5139
10000

dary obyvatelům
3745
5492
15000
zastupitelské orgány
odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112
5023
240000

povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.
6112
5032
20000

cestovné
6112
5173
18000
reg.a míst.správa
platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5011
140000

ostaní osobní výdaje
6171
5021
50000

povin.pojistné na soc.zab.a přísp. Na st.poli.
6171
5031
35000

povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.
6171
5032
13000

povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5038
1000

drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5137
40000

nákup materiálu jinde nezařazených
6171
5139
40000

studená voda
6171
5151
2000

elektrická energie
6171
5154
45000


pohoné hmoty a maziva
6171
5156
5000

poštovní služby
6171
5161
2000

služby telekomunikací a radiokomunikací
6171
5162
4000

služby penežních ústavů
6171
5163
30000

nájemné
6171
5164
200000

nájemné za půdu
6171
5165
7000

konzultační ,poradenství a právní služby
6171
5166
50000

služby školení a vzdělávání
6171
5167
2000

nákup ostatních služeb
6171
5169
200000

opravy a udržování
6171
5171
326300

cestovné
6171
5173
2000

pohoštění
6171
5175
15000

věcné dary
6171
5194
15000

ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizací
6171
5229
48000

neinvestiční transféry obcím
6171
5321
25000

dary obyvatelstvu
6171
5492
15000
obecné příjmy
realizované kurzové ztáty
6310
5142
40000
a výdaje
služby penežním ústavů
6310
5163
10000
ochrana obyvatel.
ochrana obyvatel
5212
5901
5000

Celkem2082900

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ