| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usneseni ze dne 14.12.2005

                                                                                                                Č.9

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 14.12.2005

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

   ( 1 )  změnu rozpočtu na rok 2005/5.rozpočtové opatření ve výši –3.132.780,-Kč proti navrhovanému rozpočtu  /dle přílohy /5pro,2 se zdrželi,/

      

   ( 2 ) rozpočtový výhled na rok 2007 a 2008 dle přílohy

           /rok 2007 příjmy a výdaje 11.300 000,-Kč

            rok  2008   //      a    //          8.719 000,-Kč/ /7 pro/

   ( 3 ) rozpočtové provizorium na rok 2006 v bodech

-         obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce

-         obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-         obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO./7pro/    

 

Zastupitelstvo obce souhlasí:

  

   ( 1 ) s propůjčením svého majetku souvisejícího s lyžováním SKI-Klubu Strakonice na zimní sezónu 2005/2006 /7pro/

  

                                                     

  

Zastupitelstvo obce pověřuje :

 

       ( 1 ) pana starostu a místostarostu k vyjednání takových podmínek v provozu lyž.areálu,které budou co nejvýce výhodné i pro Obec K.H.  

 

       ( 2 ) a ukládá místostarostovi a finančnímu výboru připravit koncept rozpočtu na rok 2006 do 15.1.2006 /7 pro/.

  

 

………..……………….                               ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

Vyvěšeno :

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ