| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO dne 19.10.2005

                                                                                                                   Č.7

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 19.10.2005

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

  

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

 

   ( 1 )  a posoudilo dvě nabídky na akci VO a vybralo dodavatele této akce:

            Elektro Štěpánek Petr,Strakonice.ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy ./7pro/

  ( 2 )  a bylo seznámeno s auditem pro Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko ze dne 5.4.2005 .

   

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo :

 

       ( 1 ) koupit budovu na stav.pozemku č.34 a pozemky 187/9,187/5,187/11,380/3 do výše ceny dle znaleckého posudku č.81/2005 a 83/2005 vypracovaného  Bohumilem Rebcem dne 6.10.2005 a 8.10.2005.ZO ukládá starostovi vyřídit potřebné formality ./7pro/

 

 

ZO ukládá starostovi projednat správné umístění reklamy u hotelu KUBA a Pizzerie Adria /7pro/

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 21.10.2005

Č.j.

Svěšeno:

 

 

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ