| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet Obce Kubova Hut´ na rok 2010
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
          
          Rozpočet Obce Kubova Hut´na rok 2010 
          
      
      
          Příjmy 
          dan
          
          1111
          150000
      
      
          
          dan
          
          1112
          8000
      
      
          
          dan
          
          1121
          150000
      
      
          
          dan
          
          1211
          300000
      
      
          
          pes
          
          1341
          900
      
      
          
          mp
          
          1342
          180000
      
      
          
          mp
          
          1345
          120000
      
      
          
          spr.poplatek
          
          1361
          500
      
      
          
          dan
          
          1511
          100000
      
      
          
          odpady
          3722
          2111
          50000
      
      
          
          příjmy přef.Hč
          6171
          2111
          300000
      
      
          
          pronájem pozemků
          6171
          2131
          60000
      
      
          
          příjmy pronáj,nem
          6171
          2132
          255600
      
      
          
          příjmy Vak
          6171
          2139
          150000
      
      
          
          příjmy prodej pozemků
          6171
          3111
          1000
      
      
          
          příjem úroků
          6310
          2141
          50000
      
      
          
          
          
          
          
      
      
          
          
          
          
          
      
      
          
          příjem FVE
          
          4134
          570000
      
      
          
          dotace od kraje
          
          4112
          79800
      
      
          
          příjem cil 3
          
          4134
          124500
      
      
          
          příjem cil 3
          
          4232
          2365500
      
      
          
          kurozové zisky
          6310
          2143
          15000
      
      
          
          vlastní podíl
          
          8118
          -1505800
      
      
          Celkem
          
          
          
          3525000
      
      
          výdaje
          
          
          
          
      
      
          
          silnice
          2212
          5169
          60000
      
      
          
          cesty
          2219
          5169
          10000
      
      
          
          čov
          2321
          5139
          10000
      
      
          
          
          2321
          5169
          50000
      
      
          
          školy
          3113
          5321
          50000
      
      
          
          záj.činnost dětí
          3421
          5169
          10000
      
      
          
          záj.činnost dětí
          3421
          5194
          2000
      
      
          
          vo e-on
          3631
          5154
          70000
      
      
          
          vo oprava
          3631
          5171
          10000
      
      
          
          odpady
          3722
          5169
          55000
      
      
          
          dar zelen v obci
          3745
          5492
          10000
      
      
          
          zo
          6112
          5023
          220000
      
      
          
          zo zp
          6112
          5032
          20000
      
      
          
          zo cestovné
          6112
          5173
          20000
      
      
          
          mzdy
          6171
          5011
          130000
      
      
          
          dohody
          6171
          5021
          100000
      
      
          
          poj. 
          6171
          5031
          31000
      
      
          
          poj. 
          6171
          5032
          13000
      
      
          
          poj. Zam.
          6171
          5038
          1000
      
      
          
          majetek drobný
          6171
          5137
          40000
      
      
          
          nákup mat.
          6171
          5139
          100000
      
      
          
          voda
          6171
          5151
          2000
      
      
          
          energie
          6171
          5154
          30000
      
      
          
          phm
          6171
          5156
          10000
      
      
          
          poštovné kolky
          6171
          5161
          5000
      
      
          
          telefon
          6171
          5162
          20000
      
      
          
          poj.majetku
          6171
          5163
          20000
      
      
          
          nájem půdy
          6171
          5165
          180000
      
      
          
          pravní služby
          6171
          5166
          30000
      
      
          
          školení
          6171
          5167
          1000
      
      
          
          nákup služeb
          6171
          5169
          465900
      
      
          
          oprava
          6171
          5171
          200000
      
      
          
          cestovné
          6171
          5173
          5000
      
      
          
          pohoštění
          6171
          5175
          20000
      
      
          
          dary občanům
          6171
          5194
          15000
      
      
          
          dary důchodcům
          6171
          5492
          26000
      
      
          
          poplatky
          6310
          5163
          13000
      
      
          
          FVE
          6171
          6119
          1451000
      
      
          
          kur.ztráty
          6310
          5142
          15000
      
      
          
          
          
          
          
      
      
          
          vratka volby
          6402
          5366
          4100
      
      
          
          
          
          
          3525000
      
      
          Celkem
          
          
          
          
      
  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ