USNESENÍ ZO 20.5.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 20.5.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 20.5.2020

č.14


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 20.5.2020


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. a rozhodlo jí nepodpořit./ 6pro/

2) ZO projednalo a souhlasí se smlouvou č.1030054194/003 o smlouvě budoucí o zřízení VB na p.č.43/1 v k.ú. Kubova Huť s firmou E-ON Distribuce a.s./ 6pro/

3) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy.

4) ZO projednalo a schválilo návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kubova Hut´v uplynulém od roku 2015-2019./6pro/

5) ZO ukládá starostovi připravit bližší podklady pro výzvu č.109 MPSV. /6 pro/

6) ZO schvaluje začlenění území obce Kubova Huť do území působnosti Místní akční skupiny Šumavsko na období let 2021-2027 /6 pro/Vyvěšeno dne : 22.5.2020

č.j.

Svěšeno dne :6.6.2020

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ