USNESENÍ ZO 11.3.2020 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 11.3.2020

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 11.3.2020

č.13


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 11.3.2020


Zastupitelstvo obce :


1) ZO souhlasí s nabídkou na PD od firmy Aquaprojekt, Ing. Michal Manda na prodloužení vodovodu dle cenové nabídky./4pro/

2) ZO projednalo a schválilo podání žádosti o úvěr od JVS na projekt „Obec Kubova Huť- intenzifikace ČOV“/ 4pro/

3) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019,1/2020 a 2/202 dle přílohy.

4) ZO souhlasí s nabídkou na zpracování PD od firmy Gornex s.r.o. Pro instalaci úsekového měření v obci Kubova Huť a pověřuje starostu vystavením objednávky.Vyvěšeno dne : 13.3.2020

č.j.

Svěšeno dne :28.3.2020

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ