USNESENÍ ZO 16.12.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 16.12.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 16.12.2019

č.12


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 16.12.2019


Zastupitelstvo obce :


1) ZO schválilo rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2020 jako schodkový, s tím že schodek je kryt přebytky z minulých let /7pro/


2) ZO projednalo a schválilo vodné a stočné od 1.1. 2020 ve výši : vodné 32,20 Kč a stočné 28,75 Kč ceny jsou uvedeny včetně DPH. /7pro/


3) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2019 dle přílohy.


4) ZO bere na vědomí smlouvu o lyžování mezi obcí Kubova Hut´, Službami obce Kubova Hut´spol. s.r.o a SKI klubem Strakonice.


5) ZO rozhodlo požádat o dotaci v rámci POV na rok 2020 od Jihočeského kraje na akci:“ Úpravna vody Kubova Hut´“ ./7pro/


6) ZO projednalo a schválilo zprávu o provedení fyzické inventury majetku obce Kubova Hut´/7pro/


7) ZO se seznámilo se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Vimperk a bere jej na vědomí / 7pro/.Vyvěšeno dne : 18.12.2019

č.j.

Svěšeno dne :2.1.2020

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ