USNESENÍ ZO ZE DNE 29.12.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 29.12.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 29.12.2006

                                                                                                                Č.3

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 29.12.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

  

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

  

   ( 1 ) změnu rozpočtu na rok 2006/4.rozpočtové opatření ve výši –454.783,90 Kč proti navrhovanému rozpočtu/dle přílohy/ 7pro /

   ( 2 ) rozpočtové provizorium na rok 2007 v bodech

-         obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce

-         obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-         obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /7pro/

 

 

ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2007 do 10.1.2007

        

 

      

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 4.1.2007

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ