USNESENÍ ZO 27.9.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 27.9.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 27.9.2019

č.9

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 27.9.2019

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO schválilo nabídku a smlouvu o úvěru č.0495426109/LCD s Českou spořitelnou a.s. Olbrachtova 1929/62 Praha 4, včetně všech podmínek čerpání na akci „ Vodovod Kubova Hut´- posílení vodních zdrojů“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy /5pro/

  2) ZO revokovalo usnesení ze dne 4.9.2019 č.8 bod 2) / reagovat na nabídku úvěru od banky ČMZRB ,který bude krýt spolufinancování na akci „ Vodovod Kubova Hut´- posílení vodních zdrojů“ a pověřuje starostu s bankou jednat/ ./5pro/

  3)ZO schválilo rozpočtové opatření č.7/2019 dle přílohy/5pro/

  4)pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o

  6) ZO projednalo a schválilo návrh sřednědobého výhledu obce Kubova Hut´dle přílohy /5pro/

  7)ZO souhlasí s financováním projektu „Kulturní dědictví Zlaté stezky ve výši 343 254,- Euro ./expozice a přístřešek pro turisty-Kubova Hut´/ Obec disponuje pro předfinancování a financování vlastního podílu dostatkem finančních prostředků, ve výši 3 000 000,- Kč /5pro/

  Vyvěšeno dne :30.9.2019

č.j.

Svěšeno dne : 16.10.2019….................................................. ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ