JEDNÁNÍ ZO DNE 27.9.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

JEDNÁNÍ ZO DNE 27.9.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Jednání ZO dne 27.9.2019

Obec Kubova Huť, Kubova Hut´č.22 ,385 01 Vimperk,IČ:00583057

Oznámení

Zasedání zastupitelstva obce Kubova Hut´se bude konat v pátek dne 27.9.2019 od 18.00 hodin na obecním úřadě.

Navržený program :1)zahájení

2)kontrola usnesení z minulého jednání

3)projednání nabídky na úvěr od ČS a.s. na akci „Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů.“

4) rozpočtové změny v roce 2019

5)informace jednatele

6) různé

7)závěr

Kubova Huť dne 20.9.2019

Ing. Zbyněk Klose

starosta obceProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ