USNESENÍ ZO 3.9.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 3.9.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 3.9.2019


č.8

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 4.9.2019

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.5/2019 a 6/2019 dle přílohy.

  2) ZO rozhodlo reagovat na nabídku úvěru od banky ČMZRB ,který bude krýt spolufinancování na akci „Vodovod Kubova Hut´- posílení vodních zdrojů“ a pověřuje starostu s bankou jednat ./6pro/

  3) ZO rozhodlo akceptovat nabídku od firmy Aquaprojekt na zhotovení projektové dokumentace stavby „Kubova Hut´-revitalizace ČOV,II etapa „ a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy/6pro/

  4)pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o

  5) ZO bylo seznámeno s nabídkami zpracování oznámení EIA-Lyžařský areál Kubova Hut´

  Vyvěšeno dne :11.9.2019

č.j.

Svěšeno dne : 26.9.2019….................................................. ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ