USNESENÍ ZO 3.7.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 3.7.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 3.7.2019

č.7


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 3.7.2019


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a chválilo výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů „ a pověřuje starostu podpisem smlouvy (4pro)


  1. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2019 dle přílohy.

  2. ZO schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění a sběru odpadů ze dne 31.12.2017 (4 pro)ZO bylo seznámeno s průběhem akcí :

Nákup rolby,cukrárna,WC – nádraží ,Expozice BZS, a souhlasí s realizací těchto akcí .

Vyvěšeno dne : 10.7.2019

č.j.

Svěšeno dne :25.7.2019

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ