USNESENÍ ZO 3.6.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 3.6.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 3.6.2019

č.6


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 3.6.2019

Zastupitelstvo obce :

1) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2018,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 a přehled dotací za rok 2018 s výrokem- bez výhrad /6pro/.


2)ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2018 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /6 pro -p.Klose, p.Hrůša,p. Matějka , p.Beran, p.Vykydal a p. Frühauf/


3) pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o


4) ZO bylo seznámeno s RZ č.2.a3./2019 dle přílohy


5) ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce dle §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. prodej nebo směnu  pozemku p.č. 43/1 o výměře 291 m2 v k.ú. Kubova Hut´/6pro/


6)ZO projednalo žádost o podporu Linka bezpečí z.s. a rozhodlo nepřispět./ 6pro/


7)ZO projednalo a schválilo dodatek smlouvy mezi Městem Vimperk a Obcí Kubova Hut´o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk / 6pro/


8)ZO obce Kubova Hut´nesouhlasí s navrhovaným připojením p.č.32/15 ke komunikaci p.č.32/12 v k.ú. Kubova Huť dle předložené projektové dokumentace . Důvodem je dlouhodobý nesouhlas se stavbou RD na p.č. 32/15. Pozemek žadatelky je již nyní zpřístupněn k běžným činnostem z veřejné komunikace na p.č.32/12 ./6pro /

Vyvěšeno dne :5.6.2019

č.j.

Svěšeno dne : 21.6.2019

…………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ