USNESENÍ ZO ZE DNE 29.11.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 29.11.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 29.11.2006

                                                                                                                Č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 29.11.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo

   ( 1 ) přijmout předložený návrh jednacího řádu /7pro/  

   ( 2 ) o výši odměn zastupitelů v souladu s nařízení vlády č.37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce :starosta -7960,-Kč,místostarosta- 6540,-Kč,před.výborů –760,-Kč členové 230,-Kč  /7pro/

  

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

  

   ( 1 ) změnu rozpočtu na rok 2006/3.rozpočtové opatření ve výši 73.350,-Kč proti navrhovanému rozpočtu/dle přílohy/ 7pro /

   ( 2 ) doplnění výborů: KV:pí.Lenka Kopaničáková,Václav Beran

                                       FV:pí.Jana Šimonová,pí.Ivana Šípková/7pro/

   ( 3 ) cenu vodného a stočného na rok 2007 ve výši 45,-Kč /včetně DPH/ 5pro,1 se zdrže,1 proti/

   ( 4 ) zadání změny č.2 Územního plánu Obce Kubova Hut´v návaznosti na stanovisko“nadřízeného orgánu ÚP k návrhu zadání změny č.2 UP K.Hut´KUJCK 30213/2006 OÚPI/2 ze dne 7.11.2006“ /7pro/

        

 

      

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 4.12.2006

Č.j.

Svěšeno:19.12.2006

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ