ZASEDÁNÍ ZO DNE 3.6.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

ZASEDÁNÍ ZO DNE 3.6.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zasedání ZO dne 3.6.2019

Obec Kubova Huť, Kubova Hut´č.22 ,385 01 Vimperk,IČ:00583057

Oznámení

Zasedání zastupitelstva obce Kubova Hut´se bude konat v pondělí dne 3.6.2019 od 19.00 hodin na obecním úřadě.

Navržený program :1)zahájení

2)kontrola usnesení z minulého jednání

3)rozpočtové změny v roce 2019

4)projednání a schválení závěrečného účtu ,zprávy o výsledku přezkumného hospodaření za rok 2018,rozvahy,FIN2-12 a inventarizace k 31.12.2018

5) projednání a schválení smlouvy „Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk“

6)informace jednatel

7) různé

8)závěr

Kubova Huť dne 27.5.2019

Ing. Zbyněk Klose

starosta obceProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ