VOLBY 2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2019


O z n á m e n í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentuStarosta obce Kubova Hut´, podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

  v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

  a v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 2. Místa konání voleb do Evropského parlamentu Volební okrsek

  č. 1 Volební místnost: Obecní úřad Kubova Hut´ č.22  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  2. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  3. 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

  4. 6. K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

   V Kubově Huti dne 24. 04. 2019 Ing. Zbyněk Klose

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ