USNESENÍ ZO 13.3.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 13.3.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 13.3.2019

č.5


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 13.3.2019


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a chválilo návrh harmonogramu zadání na veřejnou zakázku na stavební práce „Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů „ 7pro/

ZO schvaluje členy komise pro posuzování nabídek na tuto akci.


ZO schvaluje zadávací dokumentaci na akci „ Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů“ 7pro


2) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11/2018 a 1/2019 dle přílohy.


3) ZO projednalo a schválilo smlouvu mezi Městem Vimperk a Obcí Kubova Hut´o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk / 7pro/


4) Zdeněk Krejsa ml. požádal obec Kubova Hut´o uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí

ohledně spolupráce s obcí: ZO souhlasí. 7Pro/


5)ZO projednalo a ukládá p. Vykydalovi /Služby obce Kubova Hut´spol. s.r.o. / vyhlásit záměr:Pronájem restaurace Pod Obrovcem č.p. 53 v k. ú. Kubova Hut´ /7pro/


ZO bylo seznámeno se zmařenou investicí“ cesta k HS“


ZO bylo seznámeno s průběhem akcí :

Expozice BZS, Sociální bydlení a Porta Gabreta z.s. a souhlasí s realizací těchto akcí .

Vyvěšeno dne : 20.3.2019

č.j.

Svěšeno dne : 04.4.2019

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ