USNESENÍ ZO 17.12.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 17.12.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 17.12.2018

                                                                                                                                                    č.4USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 17.12.2018


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a chválilo vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2019 ve výši příjmů a výdajů 6.145 000,-Kč . /5pro/


2) ZO projednalo zprávu o provedení fyzické inventury majetku obce Kubova Hut´a schvaluje návrh na vyřazení majetku dle seznamu./5pro/


  1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci (POV Jč. Kraje - Vojenská historie mikroregionu) mezi obcemi : obec Lenora ,obec Kubova Hut´,obec Horní Vltavice a Městys Strážný a pověřuje starostu podpisem smlouvy. /5pro/

4) ZO rozhodlo pronajmout část budovy na st. p.č. 103 v k.ú. Kubova Hut´,která se využívá jako půjčovna lyží na základě dodatku ke smlouvě mezi obcí Kubova Hut´ a společností Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. /vyvěšeno dne 6.10.2018 -21.10.2018//5pro/Vyvěšeno dne :21.12.2018

č.j.

Svěšeno dne : 5.1.2019

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ