USNESENÍ ZO 30.11.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 30.11.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 30.11.2018

č.3


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 30.11.2018


Zastupitelstvo obce :


1) ZO projednalo a chválilo návrh rozpočtu obce Kubova Hut´na rok 2019 ve výši příjmů a výdajů 6.145 000,-Kč . /4pro/


2) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10/2018 dle přílohy .


3) ZO rozhodlo v rámci POV JK na rok 2019 požádat o dotaci na stavbu skladu komunální techniky na p.č. 392/6 v k.ú. Kubova Hut´dle projektové dokumentace zpracované Václavem Mrázem./ 4pro/


4) ZO rozhodlo nepřispět žadateli Prevent 99 z.ú. Strakonice./ 4pro/


ZO vítá pořádání závodu VLTAVA RUN 2019 a souhlasí s akcí v obci Kubova Hut´./4pro/


v 19.12 přišel p. Radek Čtvrtník


5)ZO bylo seznámeno s „Oznámením o pokračování územního řízení ke stavbě RD na p.č. 32/15 v k.ú. Kubova Hut´/pí. Dr.Brázdová/ „a nesouhlasí s umístěním stavby na této parcele./5pro/
Vyvěšeno dne : 5.12.2018

č.j.

Svěšeno dne : 21.12.2018

…………………………………………. ……………………………………

starosta místostarosta

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnuté všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ