USNESENÍ ZO 3.10.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 3.10.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 3.10.2018

č.34

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 3.10.2018

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.8/2018 dle přílohy.

  2)ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce dle §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb.pronájem části budovy na st.p.č.103 v k.ú. Kubova Hut´, která se využívá jako půjčovna lyží /5pro/

  3)ZO bylo seznámeno s výsledkem benefičního koncertu ….až na vrcholky hor.......

  4)ZO bylo seznámeno s vratkou dotace od JK na akci :Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů,protože obec Kubova Hut´dostala dotaci od Ministerstva životního prostředí na stejnou akci.

  5)pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o

  Vyvěšeno dne :.6.10.2018

č.j.

Svěšeno dne : 21.10.2018….................................................. ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ