VOLBY 2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2018

Obecní úřad Kubova Hut´

Kubova Hut´č.22,385 01 Vimperk

e-mail:info@kubovahut.cz,www.kubovahut.czOznámení

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Vimperk

Starosta obce Kubova Hut´ podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:


1. Volby do Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční

v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je obecní úřad Kubova Hut´č. 22
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na

území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den

voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda

okrskové volební komise.

V Kubově Huti dne 20.9.2018


Ing.Zbyněk Klose

starostaProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ