USNESENÍ ZO 31.8.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 31.8.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 31.8.2018

č.33

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 31.8.2018

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.6,7/2018 dle přílohy.

  2)ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce dle §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb.prodej pozemku p.č.193/5 ,192/4 a části p.č.43/1 v k.ú. Kubova Hut´ a získat do vlastnictví část pozemku p.č.197/3 a celý pozemek p.č. 384/1 v k.ú. Kubova Hut´/5pro/

  3) ZO rozhodlo podat žádost o dataci z Integrovaného regionálního operačního programu - sociální bydlení II. dle výzvy 79/80 a pověřuje starostu podniknou všechny potřebné kroky pro realizaci uvedeného usnesení /4pro,1 se zdržel p. Frček/

  4) ZO schválilo smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č.72/4,194/3,388/1 a 198/9 mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Kubova Hut´a pověřuje starostu podpisem smluv /5pro/

  5)pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o

  6) ZO rozhodlo udělit odměnu pí.M. Frühaufové a panu J.Matějkovi /5pro/

  ZO děkuje všem občanům za příspěvky a podněty k tématu výstavba sociálního bydlení .

  Vyvěšeno dne :.7.9.2018

č.j.

Svěšeno dne : 22.9.2018….................................................. ...............................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ