VOLBY 2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2018

Obecní úřad Kubova Hut´

Kubova Hut´č.22,385 01 Vimperk

e-mail:info@kubovahut.cz,www.kubovahut.cz

Volby do zastupitelstva obce konané

na území ČR ve dnech 5. a 6. října 2018První zasedání okrskové volební komise


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písmena .e)zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůse budekonat ve středu 12.9.2018 od 19.00 hodin

na obecním úřade Kubova Hut´č.22,385 01 VimperkS sebou si vezměte občanský průkaz. Vaše účast na tomto zasedání je nutná. Členové okrskových volebních komisí budou skládat předepsaný slib a losováním bude určen předseda a místopředseda jednotlivé okrskové volební komise. Podle ust. § 15 odst. 2 zákona o volbách se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
V Kubově Huti dne 7.9.2018


Ing.Zbyněk Klose

starostaProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ