USNESENÍ ZO 18.7.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 18.7.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 18.7.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 18.7.2018

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo :

  1) Prodat p. Janu Beranovi:

  a) pozemek p.č.21/4 o výměře 1362 m2 za cenu 102,24 Kč/m2 který byl oddělen z pozemku p.č. 21/3, vše v k.ú. Kubova Huť

  b) pozemek p.č. 374/14 o výměře 55 m2 za cenu 102,24 Kč/m2, který byl oddělen z pozemku p.č. 374/1, vše v k.ú. Kubova Hut´.

  Podkladem k oddělení výše uvedených pozemků je GP č.65/2018 ze dne 4.5.2018 zhotovený geodetickou kanceláří Geomapping s.r.o., Vimperk a podkladem ke stanovení ceny znalecký posudek č.30-30-4/2018 zpracovaný panem Václavem Mrázem .

  ZO rozhodlo koupit pozemek od pana Jana Berana pozemek p.č. 16/3 díl B o výměře 37 m2 v k.ú Kubova Hut´za cenu 102,24 Kč /m2. Jedná se o pozemek pod veřejnou komunikací.

  ZO pověřuje starostu podpisem smluv /4pro,1 se zdržel p. Beran/

  2)ZO souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy mezi Obcí Kubova Hut´a spol. Služby obce Kubova Hut´s.r.o. ,aby v budově č.p. 53 na st.p.č.103 v k.ú. Kubova Hut´v té části budovy ,která slouží jako půjčovna lyží byla uzavřena nájemní smlouva na 48 měsíců počínaje od 1.10.2018/5pro/

  3)ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.4,5/2018 dle přílohy.

  Vyvěšeno dne :23.7.2018

č.j.

Svěšeno dne : 8.8.2018.................................................. ...................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ