USNESENÍ ZO ZE DNE 4.9.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 4.9.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 4.9.2006

                                                                                                                Č.6

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 4.9.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo

   ( 1 ) návrh rozpočtu na rekonstrukci veřejného osvětlení od f.Unielektro Strakonice a pověřuje starostu uzavřít smlouvu s touto firmou  /7pro/  

    ( 2 ) žádost o součinnost k ústavní stížnosti Obce Hora Svaté Kateřiny“Návrh na zrušení části ustanovení §4odst.2 a přílohy č.2 zákona 243/200 Sb.“ZO rozhodlo připojit se k této stížnosti a poukázat částku 500,-Kč na účet Obce Hora Svaté Kateřiny./7pro/

    ( 3 ) dopis Obci Horní Vltavice  ve věci historický majetek Obce a pověřuje starostu jeho odesláním.

 

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

  

   ( 1 ) změnu rozpočtu na rok 2006/2.rozpočtové opatření ve výši 46.434,-Kč proti navrhovanému rozpočtu/dle přílohy/ 7pro

  

        

 

      

 

Starosta obce  informoval ZO o možnosti žádat o dotace POV na rok 2007

  

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 8.9.2006

Č.j.

Svěšeno:23.9.2006

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ