USNESENÍ ZO ZE DNE 28.2.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 28.2.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 28.2.2018

 

Č.30

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 28.2.2018

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


    1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.1/2018dle přílohy.

  1. Zastupitelstvo obce Kubova Huť

    I. bere na vědomí návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Kubova Huť dle přílohy tohoto materiálu;

    II. schvaluje podle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona pořízení změny č. 1 územního plánu Kubova Huť zkráceným postupem. /5pro/

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Protože od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která vložila do dikce této právní normy ust. §§ 55a-55c, lze postupovat při pořízení změny územního plánu tzv. zkráceným postupem. Vyžaduje však ale, aby zastupitelé výrokem svého usnesením jednoznačně požadovali po pořizovateli, aby se tímto zkráceným postupem pořizovalo, odpadá tím totiž etapa zadání změny územního plánu, které zastupitelstvo v samostatné působnosti schvaluje, a tímto usnesením musí být schválen návrh na pořízení změny vč. obsahu změny dle ust. § 55a odst. 1 písm. c) tak, aby bylo nahrazeno schválení zadání, které určuje parametry obsahu změny.

Proto je nyní předkládáno toto usnesení, které reaguje na rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy krajského úřadu č.j. KUJCK 154220/2016 ze dne 9. 12. 2016, kterým se ruší část územního plánu Kubova Huť.

Po přijetí tohoto usnesení bude moci býti postupováno tzv. zkráceným postupem pořízení, tj. pokud krajský úřad potvrdí, že nadále platí stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví vylučující negativní vliv na ŽP a na soustavu NATURA, bude možné postoupit přímo do veřejného řízení dle ust. §55b stavebního zákona a následně změnu vydat jako úplné znění územního plánu dle ust. § 55c stavebního zákona.

    3)ZO prodlužuje termín kontroly FV do 15.4.2018/ 4pro 1 se zdržel p. Frček/

Vyvěšeno dne : 2.3.2018

č.j.

Svěšeno dne : 17.3.2018


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ