ROZPOČET NA ROK 2018 + ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

ROZPOČET NA ROK 2018 + ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2018 + rozpočtová opatření

 
Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2018příjmy výdaje financování
rozpočet roku 2018 2266980 2266980
rozpočtové opatření č.1 24500 24500
rozpočtové opatření č.2
0

0

rozpočtové opatření č.3 150000 150000
rozpočtové opatření č.4 439391 439391
rozpočtové opatření č.5

 0

0
rozpočtové opatření č.6 0 0
rozpočtové opatření č.7 239000 498000 259000
rozpočtová opatření č.8 211090 211090
rozpočtová opatření č.9 146600 466238 319638
rozpočtová opatření č.10 242000 117036

-124964

rozpočtová opatření č.11. -282000 -774674

 -492674

úplné znění schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření je k nahlédnutí na :


www.kubovahut.cz-obecní úřad-rozpočet obce


a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ