VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva 2017

 


Obec Kubova Hut´

Kubova Hut´ 34, 385 01 Kubova Hut´, IČ: 00583057

Výroční zpráva

obce Kubova Hut´ o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

Zpráva je strukturována ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.a) počet podaných žádostí o informace 5

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí

informace 0

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti

se soudním řízením o právech a povinnostech dle tohoto zákona 0 Kč

d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona 0

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0


V Kubova Hut´ dne 20. 2. 2018


Ing. Zbyněk Klose

starosta obce


Vyvěšeno: 21.2.2018

Sejmuto:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ