USNESENÍ ZO ZE DNE 20.12.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 20.12.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 20.12.2017

 

Č.29

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 20.12.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


  1. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.13/2017 dle přílohy.

  2. ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2018 ve výši příjmů 2.266 980,-Kč a výdajů 2.266 980,-Kč /6pro/

  3. ZO schvaluje dohodu o provozování lyžařského areálu a pověřuje jednatele p. Vykydala a starostu podpisem smlouvy /6pro/

  4. ZO projednalo a schválilo navýšení ceny vodného o 2,50 Kč a stočného o 2,50 Kč /včetně DPH /5pro, 1 se zdržel p. Frček/ Celková cena bude vodné - 26,30Kč/m3, stočné - 31,50 Kč/m3, celkem tedy 57,80 Kč za 1 m3 od 1.2.2018 včetně

  5. ZO rozhodlo požádat o dotaci na posílení jímání vody dle PD od Ing. Martiny Hřebekové z grantového programu Jihočeského kraje /6pro/

  6. ZO souhlasí se smlouvou o zajištění sběru odpadů : smluvní strany Městské služby Vimperk, s.r.o a Obec Kubova Hut´ /6pro/

  7. ZO ukládá provést FV kontrolu hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o včetně kontroly účetních dokladů do 28.2.2018/6pro/

  8. ZO rozhodlo požádat o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2018 na zastřešení místa s kontejnery pro tříděný odpad u budovy obecního úřadu./6pro/Vyvěšeno dne : 22.12.2017

č.j.

Svěšeno dne : 6.1.2018


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ