USNESENÍ ZO ZE DNE 29.11.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 29.11.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 29.11.2017

 

Č.28

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 29.11.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


  1. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.12/2017dle přílohy.

  1. ZO projednalo a schválilo jedinou nabídku na podnájem kiosku č.p. 58 od společnosti Šumava accomodation s.r.o./Hotel Kristian / a pověřuje jednatele společnosti Služby obce Kubova Hut´ p. Vykydala podpisem smlouvy /5pro ,1 se zdržel p. Klose/ (zveřejněno od 8.11.2017-24.11.2017)

  2. ZO rozhodlo akceptovat obchodně technickou nabídku od VAK projekt s.r.o.na projekční a administrativní činnosti spojené s rozšířením VHI /6pro/

  3. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce Kubova Hut´ na rok 2018 dle přílohy/5pro/

  4. ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled na rok 2020-2021 /5pro/

  5. ZO se seznámilo s žádostí od společnosti Prevent.99 /5pro/

  6. ZO rozhodlo vybírat za prodejní místo na silvestra částku 1000,-Kč/5pro/

  7. ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce dle § 39 odst.1 zákona 128 /2000 Sb. - prodej části pozemků p.č.21/3 o výměře 1358 m2 a části p.č.374/1 o výměře 86 m2 v k.ú. Kubova Hut´ dle GP/5pro/

Vyvěšeno dne : 6.12.2017

č.j.

Svěšeno dne : 21.12.2017


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ