USNESENÍ ZO ZE DNE 1.11.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 1.11.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 1.11.2017

 

Č.27

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 1.11.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


 1. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.9,10/2017dle přílohy/5pro/

 2. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.11/2017 dle přílohy /5pro/.

 3. ZO rozhodlo prodat rolbu Prinoth TC jedinému zájemci za cenu 150 000,-Kč

  Szuszko Janos, M a IS s.r.o. č.p.24 Planá

  /záměr byl zveřejněn na úřední dece a elektronicky na stránkách obce Kubova

  Hut´ a portálu ALDR.CZ od 16.10.2017 do 31.10.2017. / 5 pro/

 4. ZO bylo seznámeno s VŘ na akci „Oprava MK k nádraží. ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Strabag a.s., za cenu dle nabídky 556 625,69 Kč na

  na dílo „Oprava MK k nádraží“ dle PD zpracované Ing. Korbelem/5pro/

 1. ZO projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2018 a plán inventur na rok

  2017 a stanovilo členy inventarizační komise:

předseda: p. Strnad ,členové p. Matějka a p. Čtvrtník /5pro/

6) ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2018 do 30.11.2017

/5 pro/

7) ZO rozhodlo poslat neúčelový dar ve výši 1000,-Kč společnosti Jihočeské

centrum pro zdravotně postižené Prachatice dle žádosti./5pro/

8 ) ZO projednalo a schválilo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č.PI- 014330044406/ 002 a pověřuje starostu podpisem smlouvy./5pro/

9 ) ZO ukládá jednateli společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o. vyhlásit výběrové řízení na pronájem objektu č.p. 58/kiosek/ do 5.11.2017

10) ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu na rok 2020-2021 5proVyvěšeno dne : 8.11.2017

č.j.

Svěšeno dne : 23.11.2017


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ