USNESENÍ ZO ZE DNE 16.6.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 16.6.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 16.6.2017

 

Č.25

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 16.6.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


  1. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.5/2017dle přílohy.

  1. 1) Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny územně plánovací dokumentaci, tj. změny č. 1 územního plánu Kubova Huť, s obsahem uvedeným v rozhodnutí krajského úřadu v Českých Budějovicích vydaného opatřením obecné povahy ze dne 09.12.2016 čj. KUJCK 154220/2016, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny územního plánu Kubova Huť MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování.    2) Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostu pana Ing. Zbyňka Klose, pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 1 územního plánu Kubova Huť./5pro/


  1. ZO ukládá p. Vykydalovi zjistit technické a finanční možnosti lepšího a bezpečnějšího osvětlení přechodu pro chodce Pod školní sjezdovkou /5pro/.

  2. ZO ukládá FV + KV provést kontrolu místních poplatků a jejich úhradu do konce září za období červen a červenec 2017. /5pro/

Vyvěšeno dne : 23.6.2017

č.j.

Svěšeno dne : 8.7.2017


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ