USNESENÍ ZO ZE DNE 1.11.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 1.11.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 1.11.2016

 

Č.20

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 1.11.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

1)ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.10/2016 dle přílohy /7pro/

2)ZO schválilo rozpočtové opatření č.11/2016 dle přílohy /7pro/

3)ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2017 do 9.11.2016/7pro/


ZO rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí právních služeb ohledně soudního sporu s paní MUDr. Brázdovou. ZO uděluje panu JUDr. Tuháčkovi plnou moc k zastupování obce ve věci řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č.1/2015 - územního plánu obce Kubova Hut´schváleného na ZO dne 9.10.2015 /6 pro, 1 se zdržel p. Frček/


ZO se rozhodlo ve věci získání dotace SFDI na rekonstrukci chodníku podél silnice I/4 v k.ú. Kubova Hut´a ukládá starostovi zajistit další úkony potřebné k získání dotace včetně upřesnění parametrů /7pro/


ZO ukládá starostovi pokračovat v jednání o projektové dokumentaci pro územní řízení na lanovou dráhu s firmou SNOWTECH s.r.o. s tím,že před podpisem smlouvy musí být smluvně vypořádány majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům/6pro ,1 se zdržel p. Frček/.


Vyvěšeno dne : 4.11.2016

č.j.

Svěšeno dne : 19.11.2016


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ