UENESENÍ ZO ZE DNE 30.9.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 30.9.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 30.9.2016

 

Č.19

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 30.9.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

1)ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.6,7,8,9/2016 dle přílohy /5pro/

2)ZO schválilo inventurní plán na rok 2016 a jmenovalo členy inventurní komise: předseda p. Strnad členové p. Matějka a p. Čtvrtník /5pro/


ZO ukládá p. Vykydalovi připravit a podat žádost o dotaci na rekonstrukce VO z programu MPO Efekt /5pro/


ZO obce Kubova Hut´ jako věcně příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákonač.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce Kubova Hut´ v souladu se zněním §30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování , pro Město Vimperk.


ZO obce Kubova Hut´ jako věcně příslušný správní orgán v souladu s ustanovením §6 odst.6 písm.b) zákonač.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Studie veřejného prostranství v obci Kubova Hut´ “ na území obce Kubova Hut´ v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk.


Vyvěšeno dne : 7.10.2016

č.j.

Svěšeno dne : 22.10.2016


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ