USNESENÍ ZO ZE DNE 2.5.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 2.5.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 2.5.2006

                                                                                                                Č.4

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 2.5.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

   ( 1 ) pojistit majetek obce u Kooperativy a.s. a pověřuje starostu uzavřít smlouvu./7pro/

   ( 2 ) a posoudilo návrh stavby manž.Brázdových na p.č.32/15 předložený Správou NP a CHKO Šumava ze dne 12.4.2006 .

           ZO konstatuje ,že předložený návrh splňuje v otázce vzhledu stavby regulativy ÚPD nicméně koliduje s regulativy ve velikosti stavby .ÚPD připouští 5% nárůst zastavěné plochy na ploše číslo 20.

           ZO nesouhlasí s takto navrženou stavou na p.č.32/15 /4pro,1proti,2 se zdrželi/  

    ( 3 ) poděkovat největším přispěvatelům – plátcům místních poplatků  do rozpočtu obce /7pro/

    ( 4 ) zorganizovat fotografickou soutěž amatérů s tématem „Rozhledna,Boubín a Kubova Hut´“přesné podmínky budou stanoveny na příštím ZO

    ( 5 ) nakládat s částí pozemku p.č.374/1 v lokalitě „ U Elka“ /7pro/   

      

Zastupitelstvo obce schválilo:

  

   ( 1 )  schválilo závěrečný účet za rok 2005-bez výhrad/2 se zdrželi,5pro/ 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

       ( 1 ) a souhlasí se stanoviskem kontrolního výboru ve věci stížnosti manželů Brázdových na postup starosty obce ve věci stavby p.p.č.32/15/6pro/

      

 

Starosta informoval o vyúčtování zimní sezóny 2005/2006 a přidělení POV na rok 2006

   

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 3.5.2006

Č.j.

Svěšeno:18.5.2006

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ