USNESENÍ ZO ZE DNE 17.6.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 17.6.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 17.6.2016

 

Č.18

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 17.6.2016


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


  1. závěrečný účet FIN 2-12 obce Kubova Hut´za rok 2015,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015 a přehled dotací za rok 2015 s výrokem- bez výhrad /4pro/


ZO byla předložena zpráva FV k účetní závěrce.FV provedl kontrolu podkladů a došel k závěru ,že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetní jednotky/p.Beran,p.Bělohlav a p. Frček/


  1. ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2015 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /4 pro-p.Klose,p.Vykydal,p.Beran a p. Čtvrtník/


Pan Frček nebyl přítomen na zasedání ZO, a proto nebyla projednaná jeho zpráva o kontrole společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o.


ZO souhlasí s přihlášením  své pohledávky k insolventnímu řízení ohledně pana Novotného Petra ,který požádal o oddlužení./4pro/


ZO ukládá panu starostovi přidat do jednání se státním pozemkovým úřadem p.č.153 a 388/1 v k.ú. Kubova Hut´/4pro/

Vyvěšeno dne : 23.6.2016

č.j.

Svěšeno dne : 8.7.2016

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ