USNESENÍ ZO ZE DNE 30.5.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 30.5.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 30.5.2016

 

Č.17

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 30.5.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


1)rozpočtové opatření č.5/2016 dle přílohy /6pro/


ZO projednalo výsledek posouzení nabídek na VŘ „Prodloužení vodovodního řádu v obci Kubova Hut´“. ZO se ztotožňuje s výsledkem práce komise pro posuzování nabídek a ukládá starostovi zahájit jednání včetně podpisů smluvních dokumentů s vítěznou firmou PROTOM Strakonice s.r.o. - cena 1 058 593,-Kč včetně DPH za zakázku/6pro/

ZO je si vědomo chyby, která nastala schválením rozpočtu Obce Kubova Hut na rok 2016 dne 18.12.2015 v příjmové položce 4222 ve výši 200 000,-Kč , i když tento příjem nebyl řádně podložen předchozím dotačním dopisem. Chyba bude napravena schválením rozpočtového opatření č. 5/2016 dne 30.5.2016 a to navýšením částky + 550 000,-Kč dle dotačního dopisu, kdy dotace na „Prodloužení vodovodního řádu v obci Kubova Hut´“ bude celkem 750 000,-Kč /6pro/

ZO pověřuje starostu na základě došlých nabídek k vypracování územní studie -úprava veřejného prostranství pokračovat s firmou M.A.A.T Tábor /5pro,1 se zdržel p. Frček/

ZO pověřuje pana Frčka kontrolou společnosti Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. v každém kalendářním měsíci a na následném jednání ZO předložit písemnou zprávu./5pro,1 proti p.Frček/

ZO ukládá FV + KV provést kontrolu hospodaření společnosti Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. v rozsahu za aktuálně uzavřený rok v termínu do 30.6.2016 /6pro/


Vyvěšeno dne : 3.6.2016

č.j.

Svěšeno dne : 18.6.2016


.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ