USNESENÍ ZO ZE DNE 8.4.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 8.4.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 8.4.2016

 

Č.15

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 8.4.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Oprava usnesení ze dne 4.3.2016 - nakládání s majetkem obce dle §39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb., pronájem restaurace st.p.č.103 a p.č.113/4 v k.ú.Kubova Hut´


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 3/2016 dle příloh/5pro/


ZO ukládá starostovi oslovit Ing. Jiřího Grauera ve věci administrace veřejné zakázky na dodavatele stavby veřejného vodovodu./5pro/


v 18:30 přišel p. Beran


ZO posoudilo nabídku p.Mertlíka na odkoupení zařízení restaurace a obchodu a pověřuje starostu a místostarostu projednáním této věci s panem Mertlíkem včetně seznamu definovaných věcí, o které má obec zájem/6pro/

v 19:22 přišel p.Čtvrtník

ZO souhlasí s převodem p.p.č.70/4.194/3 a 198/9 ze Státního pozemkového úřadu na obec Kubova Hut. ZO pověřuje starostu jednat se SPÚ./7pro/Vyvěšeno dne : 15.4.2016

č.j.

Svěšeno dne : 1.5.2016


.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ