USNESENÍ ZO ZE DNE 10.4.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 10.4.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 10.4.2006

                                                                                                                Č.3

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 10.4.2006

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

   ( 1 )   návrh smlouvy mezi E-ON a.s. a Obcí Kubova Hut´o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN na pozemku Obce č.32/12 a 51/3 ve výši  10.000,-Kč/7pro/

             -součástí smlouvy na provedení přípojky bude nájemní smlouva jejíž součástí bude kauce ve výši 20.000,-Kč /4pro,3proti/

    ( 2 ) návrh pana Šokčeviče o odkoupení kiosku a rozhodlo neprodávat ,ale provést opravy elektroinstalace a střechy/6pro/

    ( 3 ) dohodu s firmou ALDAST „Dohoda o mimosoudním řešení sporu“a pověřuje starostu obce dohodu uzavřít./4pro,2 se zdrželi/

     ( 4 ) a vzalo na vědomí nařízení vlády ze dne 22.února 2006 o odměnách ZO od 1.1.2006 /4pro/

     ( 5 ) a bylo seznámeno s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2005 ze dne 10.4.2006 /4pro/ 

  

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

  

   ( 1 ) -OZV č.2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a

           -OZV č.3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

           vyhlášky nabývají účinnosti dne 11.4.2006 /6pro/

   ( 2 ) postup starosty v územ. řízení stavby manželů Brázdových včetně přípojky NN a konstatuje,že starosta Obce jednal v této věci podle zákona o obcích a zastupitele o svých krocích informoval./3pro,3 se zdrželi/

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo :

 

        ( 1 ) nakládat s pozemkem p.č.43/1 v k.ú.Kubova Hut´/4pro,2 se zdrželi /

       ( 2 ) schválit návrh rozpočtu DSO Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko na rok 2006 ve výši příjmů a výdajů 1,481.606,83Kč /6pro/

       ( 3 ) uložit kontrolnímu výboru vypracovat stanovisko ke stížnosti manželů Brázdových na postup starosty obce ve věci územ.řízení man.Brázdových do 21.4.2006/4pro/

        ( 4 ) a doporučilo zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pozemků v katastru Obce Kubova Hutˇ/4pro/

            

             

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

Vyvěšeno : 14.4.2006

Č.j.

Svěšeno:28.4.2006

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ