UENESENÍ ZO ZE DNE 4.3.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 4.3.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 4.3.2016

 

Č.14

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 4.3.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


FV předložil zprávu o kontrole místních poplatků z ubytovacích knih ze dne 18.12.2015Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


1)nakládání s majetkem obce dle §39,odst.1 zákona č.128/200 Sb.

a) záměr pronájem restaurace/kiosek/ st.p.č.103 a p.č.114/4 v k.ú. Kubova Hut´

b)směnu prodej a koupě p.p.č.54/8/prodat /za p.p.č.72/11/koupě/ v k.ú. Kubova Hut´/6pro,1 se zdržel p.Frčel/.

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.12/2015,1/2016 a 2/2016 dle příloh/6pro,1 se zdržel p.Čtvrtník/

ZO projednalo a schválilo dohodu o provozování lyžařského areálu mezi SKI Klubem Strakonice, Obcí Kubova Hut´ a Službami obce Kubova Hut´ s.r.o. a pověřuje podpisem starostu obce Kubova Hut´a jednatele spol. Služby obce Kubova Hut´ s.r.o. p. Vykydala/6pro,1 se zdržel p. Frček/.

ZO rozhodlo vytvořit pracovní skupinu pro spolupráci a rozvoj obcí s Městysem Strážný, Obcí Horní Vltavice a Obcí Kubova Hut´ve složení p.Vykydal, p.Beran a p. Klose /7pro/.

ZO ukládá starostovi připravit podklady k žádosti o dotaci MZE z Programu udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016 a místostarostovi návrh pro žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 na akci „Neproduktivní investice v lesích“7pro/

ZO ukládá starostovi připravit projektovou dokumentaci pro přívod vody pro zasněžování z Kubohuťského potoka v prostorách před Hotelem Arnika na školní svah/6pro,1 se zdržel p.Frček/

ZO ukládá starostovi ve spolupráci s panem Frčkem připravit dotaz na ŘSD ČR ve smyslu zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/4 v k.ú. Kubova Hut´/7pro/


p.Frček žádá ,aby na příštím ZO byly předloženy všechny platné nájemní smlouvy a dále i smlouvy na horní a spodní hospodu a dále smlouvy mezi Obcí Kubova Hut´a Službami obce Kubova Hut´/6pro/

Na dotaz ohledně budoucího využití prostor po č.p. 14 nebylo odpovězeno tázal se  p.FrčekVyvěšeno dne : 9.3.2016

č.j.

Svěšeno dne : 24.3.2016.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ