USNESENÍ ZO ZE DNE 18.12.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 18.12.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 18.12.2015

 

Č.13

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 18.12.2015


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1. vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2016 dle přílohy ve výši příjmů a výdajů 2.504 400,-Kč/5 pro/

ZO rozhodlo požádat v rámci POV 2016 JK o dotaci - vybudovat přístupovou cestu na p.p.č.72/1v k.ú.Kubova Hut´ k uvažované služebně Horské služby/5pro/


ZO rozhodlo požádat v rámci POV MMR 2016 na akci-Zpevněné plochy a opěrná zeť u kapličky na Kubově Huti /5pro/


ZO ukládá panu Vykydalovi upřesnit dohodu se SKI klubem Strakonice dle připomínek jednání ZO/5pro/


ZO ukládá panu Vykydalovi prověřit možnost získání dotace na rekonstrukci VO z programu EFEKT do 5.1.2016 /5pro/
Vyvěšeno dne : 21.12.2015

č.j.

Svěšeno dne : 6.1.2016

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ