USNESENÍ ZO ZE DNE 19.12.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 19.12.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 19.12.2014

Č.4

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 19.12.2014


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1. vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´ na rok 2015 dle přílohy ve výši příjmů a výdajů 2,082900,-Kč./7pro/

  2. aktuální plán obnovy obce Kubova Hut´ na rok 2014-2018 /7pro/

  3. pronájem části pozemku p.č.197/1 o výměře 650 m2 v k.ú. Kubova Hut´ pí.Kláře Lafkové ,Macešková 2017/2,Praha 10 – Záběhlice, za cenu v místě a čase obvyklou .ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy /7pro/.

  4. pronájem p.č.80/4 o výměře 7700 m2,p.č.70/1 o výměře 4120 m2,p.č.78 o výměře 258 m2 a p.č.188/7 o výměře 7170 m2 v k.ú. Kubova Hut´p. Janu Beranovi bytem Kubova Hut´č.9 p. Vimperk za nezměněných finančních podmínek .ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy /7pro/.

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.10/2014 dle přílohy /7pro/


ZO ukládá p.Vykydalovi informovat o výdajích a příjmech společnosti Služby obce Kubova Hut´,každou druhou neděli prostřednictvím e-mailu FV/7pro/


ZO rozhodlo nezměnit odměny členům ZO /7pro/Vyvěšeno dne : 25.12.2014

č.j.

Svěšeno dne : 9.1.2015

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ