UENESENÍ ZO ZE DNE 20.5.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 20.5.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 20.5.2015

 

Č.7

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 20.5.2015


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

 1. návrh smlouvy č.S000619/2007-031 o koupi pozemku od SŽDC s.o. Praha .ZO souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy /6pro/.

 2. návrh na dohodu o narovnání „odstranit pochybnost vlastníctví zděného dřevníku“ č.j. S032825/2014-031 od SŽDC s.o. Praha.ZO souhlasí se zněním dohody a pověřuje starostu podpisem dohody o narovnání vlastnických práv /6pro/.

  ZO projednalo nabídku od firmy KMPG s.r.o.

  ZO ukládá starostovi dojednat odlišné podmínky od návrhu spočívají v tom,že platba č.II bude provedena později než po vydání stavebního povolení /5pro,1 se zdržel/

  ZO rozhodlo oslovit ve věci získaného grantu na“cyklostezku č.1032 Kubova Hut´“

  nádleující firmy:

  - ZESA – Ing.Radek Lukeš,-Atelier DoPi-Ing.Petr Peltan,-AtelierSIS-Ing.František Stráský.

  ZO ukládá starostovi oslovit dané firmy /6pro/Vyvěšeno dne : 25.5.2015

č.j.

Svěšeno dne : 10.6.2015

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ