UENESENÍ ZO ZE DNE 11.5.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 11.5.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 11.5.2015

 

Č.6

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 11.5.2015


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1. závěrečný účet FIN 2-12 obce Kubova Hut´za rok 2014,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014 a přehled dotací za rok 2014 s výrokem -bez výhrad /6pro/

    ZO byla předloženo výjádření k účetní závěrce FV ,který provedl kotrolu podkladů a došel k závěru ,že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetní jednotky /p.Beran,p.Bělohlav a p. Frček/

  2. ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´k 31.12.2014 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy.5pro/p.Klose,p.Strnad,p.Matějka,p.Čtvrtník a p. Beran/

1 se zdržel /p.Frček důvodem je ,že jsem nebyl členem bývalého ZO a nemám dostatek informací k roku 2014/


ZO rozhodlo přidělit akci Oprava sociálního zařízení III.etapa do gesce Služby obce Kubova Hut´s.r.o./5pro,1 se zdržel p.Frček/


ZO rozhodlo ve věci grantu GP podpora cyklistiky a cyklodopravy JK pro zhotovení projektu pro grant cyklostezka č.1032 v Kubově Huti jednat se sdružením Nadace jihočeské cyklostezky /5pro/


ZO rozhodlo ve věci zpracování projektové dokumentace pro projekt „ Tůně na kubohutském potoce“ uzavřít smlouvu s paní Martinou Hřebekovou ./5pro/


ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.3/2015 a č.4/2015dle příloh /6pro/


ZO bylo seznámeno s hospodařením společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o.


Vyvěšeno dne : 13.5.2015

č.j.

Svěšeno dne : 29.5.2015

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ