USNESENÍ ZO ZE DNE 2.3.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 2.3.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 2.3.2015

 

Č.5

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 2.3.2015


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1. uzavřít smlouvu č.1030021974/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON distribuce České Budějovice za cenu 500,-Kč jednorázově/7pro/


    ZO ukládá starostovi sestavit návrh požárního řádu do 30.4.2015/7pro/

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.12/2014 ,č.1/2015 a č.2/2015dle příloh /7pro/

p.Frček navrhuje revokovat usnesení č.30 bod A1) v tom smyslu, že na ploše S-07 ÚP Kubova Hut´ bude uvedeno /9-12 parcel/ místo 6 navržených /2 pro,4 se zdrželi ,1 nehlasoval / - neschválenoVyvěšeno dne : 6.3.2015

č.j.

Svěšeno dne : 21.3.2015

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ