UENESENÍ ZO ZE DNE 12.11.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 12.11.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 12.11.2014

 

Č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 12.11.2014


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projedalo a schálilo:

  1. žádost přihlásit se do programu POV Jihočeského kraje 2015 s projekty „dokončení opravy a rekonstrukce sociálního zařízení v restauraci pod sjezdovkou a vstup do restaurace pana Mertlíka“. ZO ukládá starostovi./6pro/

  2. nakládání s majetkem obce dle § 39 odst.1 zákona 120/2000 Sb.pronájem pozemků č.72/1,80/1,188/7 a část p.č.197/1 /6pro/

  3. starostovi měsíční paušál cestovného ve výši 1500,-Kč /5pro,1 se zdržel/

  4. vnitřní směrnici č.1/2014 o schvalování účetní závěrky obce ./6pro/


ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2015 do 3.12.2015 /6pro/


ZO schválilo plán inventur na rok 2014 a jmenovalo členy inventarizační komise .

Předseda :Radek Čtvrtník,člen:Aleš Strnad a Jaroslav Matějka, termín do 18.12.2014 /6pro/


ZO bylo seznámeno s rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích ve věci určení vlast.práv k nemovitostem a rozhodlo se neodvolávat./6pro/

ZO rozhodlo jmenovat pana Zbyňka Kloseho zástupcem obce pro spolupráci s odborem výstavby a územního plánování Měú Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace /5pro, 1 se zdržel/


ZO ukládá předsedům KV a FV připravit jednací řád a plán činnosti výborů v termínu do 3.12.2014. /6pro/


ZO se rozhodlo spolupracovat při zimní údržbě s panem Krejsou ./6pro/


ZO ukládá panu Vykydalovi informovat na příštím ZO o stavu financování dicsgolfového hřiště /6pro/

ZO ukládá panu Vykydalovi připravit návrh na finacování vybavení obsluhy vleků./6pro/Vyvěšeno dne : 14.11.2014

č.j.

Svěšeno dne : 29.11.2014

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ