USNESENÍ ZO ZE DNE 31.10.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 31.10.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 31.10.2014

 

Č.1

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 31.10.2014


Ustavující zasedání zastupitelstva obce:


Všichni členové zastupitelstva složili slib.

ZO rozhodlo jmenovat jednoho místostarostu./7pro/

ZO rozhodlo ,že starosta a místostarosta nebudou uvolnění pro výkon funkce /7pro/

ZO zvolilo - neuvolněného starostu obce pana Ing.Zbyňka Kloseho /5pro,2 se zdrželi/

        - neuvolněného místostarostu pana Aleše Strnada /6 pro,1 se zdržel/

        - předsedu finančního výboru pana Jana Berana /4 pro,3 se zdrželi/

        členové FV p. Frček /6pro,1 se zdržel/,p. Bělohlav /7pro/

        - předsedu kontrolního výboru pana Jaroslava Matějku /5 pro,1 se zdržel,1 proti/

členové KV p.Čtvrtník /6pro, 1 se zdržel/ p.Meloun /7pro/

Odměny zastupitelů budou stávající /7pro/

ZO bylo seznámeno s výběrovým řízením „Svážíme bioodpad z obce Kubova Hut´“, nejvhodnější nabídka byla vybrána od f. FORNAL trading s r.o. Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny v ceně 2.255 710,-Kč bez DPH. ZO souhlasí s činností starosty a místostarosty v souladu s pravidly dotace od SFŽP./6pro,1 se zdržel/


ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.9/2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy .ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.10/2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy. /6pro,1 se zdržel/

Vyvěšeno dne : 5.11.2014

č.j.

Svěšeno dne : 20.11.2014

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ