USNESENÍ ZO ZE DNE 15.8.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 15.8.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 15.8.2014

 

Č.29

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 15.8.2014

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

( 1) s rozpočtovým opatřením č.7/2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


( 2 ) pasport místních ,účelových komunikací vyhotovený panem Pavlem Marešem, Strakonice /6pro/

( 3 ) nabídku na demolici č.p.14 firmou Zdeněk Vyskočil ,Vimperk, maximální cena 30000,-Kč včetně DPH/6pro/

( 4 ) využít nabídku od firmy Tendra spol.s.r.o. Mělník na administraci projektu „Svážíme bioodpad z obce Kubova Hut´“za 69 000,-Kč + DPH /6pro/

(5 ) nakládání s majetkem obce Kubova Hut´ podle § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb.prodej pozemku p.č.43/8 o výměře 500 m2 v k.ú. Kubova Hut´/6pro/

( 6 ) smlouvu o zřízení VB č: PI-014130007761/001 mezi obcí Kubova Hut´a f. E-ON Distribuce,a.s. za úplatu 500,-Kč /6 pro/

ZO souhlasí se vstupem obce do sdružení AHS ČR ve formě přidruženého členství/6pro/

ZO posoudilo nabídky na pronájem restaurace pod sjezdovkou st.p.č.103 v k.ú.

Kubova Hut´ a vybralo nabídku pana Petra Nedorosta /6pro/ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy. /6pro/

ZO rozhodlo zrušit dodatek č.1 k pravidlům(směrnice) pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k datu 1.9.2014./6pro/

ZO ukládá KV provést namátkovou kontrolu plnění usnesení ZO do 30.9.2014 /6pro/

Jednatel společnosti Služby obce Kubova Hut´ p. Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti.

ZO bylo seznámeno s chybou ohledně prodeje pozemku p.č.71/6 v k.ú. Kubova Hut´,kde byla uvedena výměra 266 m2 ,ale geomet.plán má zapsanou p.č.71/6 o výměře 306m2.Tato výměra 306 m2 byla uvedena i v kupní smlouvě ze dne 3.1.2014 a byla taté zaplacena dne 3.1.2014. Došlo k chybnému uvedení výměry i když geo,plán byl součástí oznámení s nakládámím majetku i při projednání prodeje na ZO dne 2.12.2013......................... ……………………….……..

starosta místostarostaVyvěšeno :17.8.2014

Č.j.

Svěšeno: 1.9.2014

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ