USNESENÍ ZO ZE DNE 7.7.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 7.7.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 7.7.2014

 

Č.28

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 7.7.2014

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:( 1) s rozpočtovým opatřením č.5. a 6. /2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/

Zastupitelstvo obce projednalo :


( 2 ) a rozhodlo přidělit zakázku pro POV 2014 na opravu střechy „Restaurace pod sjezdovkou“ firmě Jan Sidor /5pro/

( 3 ) a schválilo počet členů zastupitelstva,a to podle §67 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích,ve znění pozdějších předpisů na sedm pro další volební období ./5pro/

( 4 ) a odsouhlasilo návrh rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích u společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o. a přijetí nového znění zakladatelské listiny.ZO pověřuje starostu obce k provedení těchto změn v podobě notářského zápisu./5pro/

ZO rozhodlo zakoupit tři odpadkové koše a umístit v obci Kubova Hut´./5pro/

ZO ukládá KV prověřit dopis ze dne 20.6.2014 pí.PhDr. Jitky Götzové /5pro/......................... ……………………….……..

starosta místostarostaVyvěšeno :11.7.2014

Č.j.

Svěšeno: 26.7.2014

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ